تنها سایت آپلود عکس و فایل و آهنگ و فیلم رایگان با لینک مستقیم


up0.ir فرمتهای آپلود برای میهمان : gif, png , jpg , jpeg , bmp , ico
  فرمتهای برای اعضا : gif, png , jpg , jpeg , bmp , ico , swf , doc , docx , pdf , psd بدان تو
  مجهز به نمایشگر میزان درصد آپلود برای تمام کاربران   بدون نیاز به ثبت نام و رایگان آپلود کنید
  مزیت ثبت نام : از سه برابر حجم و فرمتهای بیشتر برخوردار شوید
  گالری شخصی داشته باشید و هرزمان عکسها و فایلهای خود را مدیریت و یا حذف نمایید